Безкоштовне заняття

Користувацька угода

КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА інтернет-сайту wrabbit.com.ua

Загальні положення
1.1. Цей сайт, розташований за адресою: https://www.wrabbit.com.ua/ (далі – Сайт), є інтернет-сайтом, на якому адміністрація Сайту (далі – Адміністрація) надає Користувачам інформацію про свою діяльність, а також можливість прийняття оферти для надання послуг, описаних на Сайті.
1.2. Ця користувацька угода про умови користування Сайтом (далі – Угода) застосовується до будь-якого використання Сайту, до будь-яких повідомлень, електронних листів, будь-якої розміщеної інформації з використанням Сайту або подібних сервісів, що обслуговуються Сайтом (далі – Повідомлення).
1.3. Здійснюючи користування Сайтом (завантаження будь-якої із його сторінок, написання і надсилання Повідомлень Адміністрації та інші дії з використанням Сайту), Користувач погоджується з цією Угодою та приймає його умови, стаючи Користувачем Сайту.
1.4. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує, що:
- є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18-річного віку і приєдналася до цієї Угоди з власного інтересу;
- дані (персональні дані), зазначені у формі зворотного зв'язку Сайту або під час реєстрації на Сайті, є дійсними;
- ознайомився з умовами цієї Угоди в повному обсязі;
- приймає усі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких винятків і обмежень зі свого боку і зобов'язується їх дотримуватися;
- Угода (зокрема, будь-яка з його частин) може бути змінена Адміністрацією Сайту без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті або доведення до відома в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди;
- володіє усіма необхідними правами і повноваженнями для акцепту Угоди;
- використання Сайту здійснюватиметься виключно з метою, дозволеною цією Угодою, з дотриманням її положень, а так само вимог застосовного права і загальної практики;
- не вчинятиме жодних дій, які протирічать або перешкоджають наданню Сайту або роботі відповідного обладнання, мереж чи програмного забезпечення, за допомогою яких надається Сайт;
- використання Сайту для конкретних цілей не порушує майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб, так само як і заборон та обмежень, встановлених застосовним правом, зокрема, законодавством України.
1.5. Якщо Користувач не приймає цієї Угоди, то не може користуватися Сайтом і не повинен реєструватися на Сайті чи залишати Повідомлення на Сайті.
1.6. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує, що у нього є необхідне обладнання, програмне забезпечення та можливість користуватися Сайтом, електронна пошта і доступ в Інтернет. Користувач розуміє і погоджується, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за те, як Сайт працюватиме з системою Користувача.
1.7. Повідомляючи свій e-mail, номер телефона та інші дані, Користувач дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку, зокрема, з метою здійснення розсилок рекламного, інформаційного та іншого характеру, в тому числі що містять інформацію про знижки, майбутні й діючі акції та інші заходи, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань.
Користування Сайтом
2.1. Користувач може користуватися Сайтом виключно з метою, передбаченою Угодою.
2.2. Користувач не може передавати своє право користування Сайтом іншим особам без попередньої згоди Адміністрації Сайту.
2.3. Користувач зобов'язується:
- не використовувати Сайт для будь-яких комерційних і бізнес-цілей, не передбачених Угодою;
- не вступати в заборонені законодавством угоди з Адміністрацією та/або іншими користувачами Сайту;
- не використовувати контент сайту для поширення незаконної реклами або з метою порушення конкуренції.
2.4. Користувач, який відповідає вимогам п. 1.4, п. 2.3 Угоди, має право укласти з Адміністрацією Сайту договір шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті.
Авторські права, права на товарні знаки та інші об'єкти інтелектуальної власності
3.1. Усі права на програмне забезпечення, дизайн, бази даних, комерційні найменування, позначення послуг (як зареєстровані, так і незареєстровані) та будь-які їх частини (далі – Права на інтелектуальну власність), розміщені на Сайті, належать Адміністрації Сайту (власнику виключних прав, а також на підставі відповідних договорів, що встановлюють ці права), продавцям товарів/виконавцям послуг або відповідним правовласникам таких прав, якщо не зазначено іншого.
3.2. Автори і правовласник Сайту не несуть відповідальності за можливі наслідки використання розміщеної на ньому інформації з метою, забороненою чинним міжнародним та українським законодавством. Відвідуючи Сайт, Користувач зобов'язується не застосовувати отриману на ньому інформацію з метою, забороненою чинним законодавством.
3.3. Усі ресурси Сайту, включаючи текстовий і графічний зміст, структуру і оформлення сторінок, зокрема, тексти, зображення, дизайн, логотип, дизайн сайту, захищені українським і міжнародними законами й угодами про охорону авторських прав та інтелектуальної власності.
3.4. Заборонено використання будь-яких матеріалів і будь-якої інформації Сайту з метою, не передбаченою Угодою і за відсутності дозволу на ці дії правовласника Сайту (Адміністрації Сайту) та/або матеріалів, які на ньому розміщені. Копіювання інформації з іншою метою, а також недотримання зазначених умов буде витлумачено як привласнення авторських прав на текстову та іншу скопійовану інформацію, порушення виняткових прав правовласника.
Умови користування сервісом Сайту
4.1. Адміністрація Сайту надає Користувачам користувацькі функції і контент сайту, зокрема, для укладення договорів, зазначених у п. 2.4 Угоди, шляхом акцепту оферти, розміщеної на Сайті.
4.2. Користувач використовує Сайт виключно на свій ризик.
4.3. Використовуючи Сайт та його сервіси, Користувач погоджується з усіма умовами Угоди та приймає описані вище ризики.
Припинення Угоди
5.1. Припинення дії Угоди не впливає на права, отримані сторонами в період дії Угоди.
5.2. Адміністрація Сайту не нестиме відповідальності в разі неможливості виконати обов'язки щодо Угоди, якщо така неможливість настала в результаті непередбачених обставин, які перебувають поза розумним контролем сторін, включаючи неполадки в роботі мережі Інтернет, засобів зв'язку, пожежі, бойові дії, повені, інші стихійні лиха та форс-мажорні обставини.
Заключні положення
6.1. У разі якщо будь-які положення цієї Угоди виявляться не придатними до застосування, такі положення застосовуватимуться в можливих межах так, щоб найбільш відповідати намірам сторін, на думку Адміністрації Сайту, а решта положень Правил збережуть свою силу.
6.2. Діяльність Адміністрації Сайту здійснюється відповідно до законодавства України. Будь-які претензії, суперечки та офіційні звернення розглядатимуться виключно в порядку, передбаченому законодавством України.
6.3. У разі виникнення суперечок або розбіжностей, пов'язаних із дотриманням цієї Угоди, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть усіх зусиль, щоб вирішити їх за допомогою переговорів. Суперечки, що не були усунуті під час переговорів, мають вирішуватися відповідно до процедур, установлених чинним українським законодавством.
6.4. Сторони (Адміністрація Сайту і Користувач) зобов'язуються зберігати конфіденційність змісту повідомлень, надісланих із використанням сервісу Сайту, не розголошувати їх без узгодження з іншою стороною.